Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tham khảo mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ vay dài hạn hợp pháp bằng CCCD thích hợp nhất. Phải sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình vay trực tuyến tổng hợp mẫu giấy vay tiền đơn giản web vay tỉ mỉ nhất webapp vay tiền mẫu giấy vay tiền không thế chấp tốt nhất chúng mình lãi suất thấp tham khảo Shinhan !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể thẻ tín dụng :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. không thẩm định ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ mới nhất : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ bằng CCCD :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay ví momo Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng agribank trong thời gian ............... tháng giấy tờ photo kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết nơi nào hai bên:
Bên A cam kết dễ vay thanh toán đúng hạn cả gốc vay tiền online lãi theo thoả thuận cho Bên B. mới nhất bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A vay tín chấp chịu trách nhiệm trước pháp luật lãi suất vay giấy tờ photo tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký không giấy tờ ghi rõ họ tên) (Ký lừa đảo ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Bạn nên tránh dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh tình trạng sửa chữa. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra căn cước công dân có chữ ký chỉ cần CMND hai bên rõ ràng. Để đảm bảo thì nên có thêm chữ ký duyệt tự động người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân tất toán lập thành hai bản tất toán mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (15 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next